Prodej výrobků Büsscher & Hoffmann

Hydroizolace z asfaltových pásů jsou určeny především k ochraně stavby proti vlhkosti a vodě. Jsou vhodné pro svou dlouholetou životnost, jednoduchou montáž a údržbu, cenovou výhodnost a možnost různých variant řešení. Asfaltové pásy se dělí dle typu krycí vrstvy na pásy oxidované a modifikované s různými typy nosných vložek.

Hydroizolační pásy

PV S4 BARUPLAN 7,5 m2/ role

133 kB

Vrchní nebo podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

 • H51092 mineral, tl. 4,0 mm
 • Horní strana: jemný písek, spodní strana: rychle tavitelná kašírovací fólie

Použití: spodní a prostřední vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech, vrchní vrstva střech (krytá ochrannou nebo stabilizační vrstvou), parozábrana, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo více dalšími pásy) a radonu.

PV S4 D BARUPLAN 7,5 m2/ role

39 kB

Vrchní nebo podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

 • H51304 modrozelený, tl. 4,2 mm
 • Horní strana: modrozelená, spodní strana: rychle tavitelná kašírovací fólie

Použití: vrchní vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech

G S4 BARUPLAN 7,5 m2/ role

414 kB

Podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)

 • H51091 mineral, tl.4,0 mm
 • Horní strana: Jemný písek
 • Spodní strana: Rychle tavitelná kašírovací fólie

Použití: Spodní a prostřední vrstva vícevrstvých hydroizol.systémů střech, vrchní vrstva střech (krytá ochrannou nebo stabilizační vrstvou), parozábrana, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo více dalšímy pásy) a radonu.

TOP PV S4 D 7,5 m2/ role

414 kB

Vrchní nebo podkladový hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

 • H51096 modrozelený, tl.4,2 mm
 • Horní strana: šedozelený posyp s podélným natavovacím pruhem 80 mm
 • Spodní strana: rychle tavitelná kašírovací fólie

Použití: Vrchní vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech

BARUBIT V 60 S35 10 m2/ role

38 kB

Asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží)

 • Horní strana: Jemný posyp
 • Spodní strana: Rychle tavitelná fólie

Použití: Podkladní vrstva hydroizolačních systémů střech, hydroizolace proti zemní vlhkosti a vodě.
Bodově nebo plnoplošně natavený

BARUALBIT AL V 60 S35 10 m2/ role

414 kB

Asfaltový natavovací pás tl.3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží+ AL fólií)

 • Horní strana: jemný písek
 • Spodní strana: rychle tavitelná fólie (Green+technologie)

Použití: parozábrana, radonová bariéra, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, podkladní vrstva hydroizolačních systémů střech.

ZIB 05 35 m2/ role

340 kB

Asfaltový modifikovaný SBS pás s vložkou z polyesterové rohože

 • zelený, podkladní pás pro bezpečné podstřeší
 • volně položený, ve spojích (podélných i příčných) mechanicky kotvený ve spojích, podélné i příčné přesahy (min. 100mm)

Použití: Možnost lepení podélných i příčných spojů

Využití asfaltového pásu

Na obrázcích vidíte názorné použití asfaltového modifikovaného SBS pásu Baruplan TOP PV S4 D ( =vrchní modifikovaný SBS střešní pás tl. 4,2 mm, s modrozeleným posypem) jako izaloce spodní stavby a protiradonové bariéry. Pokládka celoplošným natavením a přesah všech spojů minimálně 100 mm (bez ohledu na napojovací pásek podélného spoje 80 mm).